Na základě přesvědčení, že tradiční řemeslné techniky a interdisciplinární spolupráce s vědou jsou základem ochrany historických budov, používáme postupy, které jsou šetrné ke struktuře budov a mají trvalý účinek. Intenzivní kontakt s památkovou ochranou, architekty, historiky umění, výzkumnými a výrobními společnostmi zajišťuje aktuální znalosti, nejnovější metody a tím i neustálé zajišťování kvality. Přírodní kameny jsou prostě stavební materiály, které přesahují normu DIN a vyžadují individuální ošetření, pečlivé zkoumání, dokumentaci a speciální znalosti pro konzervaci a restaurování. Při provádění restaurátorských projektů a sochařství se můžeme spolehnout na cenné a mnohovrstevné zkušenosti a znalosti posledních desetiletí v bezpočtu prací v německy mluvících zemích. Počínaje rozsáhlými pracemi v Kunsthistorisches Museum ve Vídni, restaurováním a konzervováním 30 pískovcových figur na půdě paláce Horní Belveder ve Vídni až po restaurátorské práce na mnoha sakrálních a veřejných budovách, jsme schopni to udělat  vyvinout a implementovat individuálně přizpůsobený koncept.

IMG_1945.jpg

Restaurování 2018-19

Manharthaus  Zátoka Stockerau ze 16. Století vzdálenost  vrstev barvy