DŮVĚRYHODNOSTI

OBNOVA KAMENE A STUCCO

 

1989  St. John Nepomuk (postaven v roce 1773) Walpersdorf, Dolní Rakousko

       St. Maria Immucalata (1763), opatství Zwetl, Dolní Rakousko

       Sv. Jan Nepomucký (18. století), Absdorf, Dolní Rakousko

1991  Ukřižován na konci 18. století, Traismauerův hřbitov, Dolní Rakousko

1991  Mariánský sloup kolem roku 1760, restaurování 5 kusů pískovcových figur              Svatý Rochus, svatý František Xaverský, svatý Sebastian, svatý Josef, svatý Boromejský

       Murau, Štýrsko

       

1992  St. Rosalia- výroba pískovcové kopie na základě stávající           původní dřevěná figurka, Murau, Štýrsko.

1992  St. John v. Nepomuk z pískovce, postavený v roce 1773, 8850 Murau, Štýrsko.

1994 - sochařství, výroba pískovcové figury

1995   Filiální kostel sv. Leonarda am Schlossberga, 15. století, Murau, Štýrsko

1996  Franz Josef I. Pomník zděděný v roce 1914, St. Pölten

1997  Hrad Grafenegg, 19. století. Administrativní budova

       St. John v. Nepomuk, erb.1750, pískovcová figura, Zellerndorf, Dolní Rakousko

1998  Hrad Greillenstein, vnitřní nádvoří a obnova arkády

1999  Palais Carviani zdědil 1785, Habsburgerg. 5, Bräunergasse 8, 1010 Vídeň

       - Restaurování kamenných postav na obou hlavních portálech

       -Stift Melk zdědil 1776, Dolní Rakousko, Kolomanihof- fasády věží, kamenné figury

       - Svatý. Johannes v. Nepomuk, zděděný v roce 1786, St. Pölten- Ochsenburg, Dolní Rakousko

       -Brunnensäule- hlavní náměstí v Gföhlu, neogotika 19. století, Dolní Rakousko

       -Socha "Der Auferstandene" erb. 1770, Gföhl, Dolní Rakousko

2000  Hrad Greillenstein, vnější zábradlí s postavami, obelisky a             Balustry, hlavní portál s postavami a erby

2001  Palác arcivévody Viktora Ludviga zděděný v roce 1886, pískovcové figury na fasádě

       Schwarzenbergplatz 1, 1010 Vídeň

2002  Vídeňská radnice - obnova řas na východní straně

      - Univerzitní hlavní budova, 29 ks Podkrovní figury, Dr. Prsten Karla Luegera

       1010 Vídeň

2003  Albertina, restaurování půdních figur a architektonických prvků

      - Kunsthistorisches Museum Wien, kompletní obnova jižní fasády            ncl. Podkrovní figurky

      - Vídeňská univerzita hlavní budova - podkroví, restaurování 28 kusů

      - Krigerdenkmal- soudce St. Pölten

2004  Pískovcová postava zobrazující „Spravedlnost“, vídeňská radnice, 1080 Vídeň

      - portál,  Muzeum St. Pölten

2005  Kunsthistorisches Museum Wien, celková obnova kamenné fasády,         Oddíl 6

2006  Stará radnice, Wipplingerstraße 8-10, 1010 Vídeň, restaurování                 Barokní figury a architektonické prvky

      - Portál Landstraße- obnova kamene, hlavní silnice. 1030 Vídeň

2007 - Landesmuseum Linz, obnova kolosálního vlysu,

      - Fasáda Riemmergasse Vídeň - obnova štuku / kamene

      - Hotel Savoyen, Rennweg, 1030 Vídeň, restaurování, stropní malba 19. století

2008  Pískovcové figury a okrasné

2008  Diecézní dům St. Pölten, promenáda Dr. Luegera, postava Ježíše  

2008 - fasáda Döblinger -Gürtel, římské cementové odlitky, restaurování

2009  Horní Belvedere, restaurování parapetních figur 29 kusů Prinz Eugenstrasse 18,

       1040 Vídeň

      - Zámek Schönbrunn, monumentální vázy, restaurování kamene

       -Mariensäule, Viehofen, St. Pölten, restaurování včetně demontáže / montáže

2010  Sochy v podkroví, nádvoří knihovny, Hofburg, 1010 Vídeň  

      - Palais Wertheim - restaurování celé kamenné plastiky  včetně figurek         Atika korunovace

      - Fasáda domu, štuková výzdoba, Annagasse, 1010 Vídeň

2011  Biedermaier Friedhof St. Marx, 1030 Vídeň, 15 ks náhrobky

      - Škola Pottendorf- terakota, skupina figur

      - sloup Nejsvětější Trojice, barokní,  Edge Park, 1160 Vídeň

      - Trojičný sloup, 18. století, restaurování kamene, Grinzingerst., 1190 Vídeň

      - Svatyně na boční straně, restaurování kamene včetně deskové malby, 1190 Vídeň

      - Betonový plášť, 19. století Maria-Teresia-Straße, 3000 St. Pölten

      - Palác Schönbrunn - komplex obelisk, fontána Colina / oranžerie, kašna  

       ve sklepě, římské ruiny a Neptunova kašna

2012  Stadtpalais Prinz Eugen (v současné době BMF), Himmelpfortgasse a                   Johannesgasse, 1010 Vídeň, portály s postavami, kašnami a puttis in           Lucerna nádvoří, balkony s vázami.

      -  Hubertushoff, restaurování kamenné figury svatého Huberta

      -  Palác Schönbrunn - obnova hvězdné pánve

      -  Palác Schönbrunn - římské ruiny, údržbářské práce, restaurování

      -  Kaple Johannesa Nepomuka, Gertenring, restaurování  Postava Nepomuka          -  Trojiční sloup St. Pölten, čištění skořepiny fontány, dodatek

 

2013  Johannes v. Nepomuk, restaurování kamenné figury včetně podstavce po a          Úder blesku, panství Montecuccoli.

      - Pavilon císařského dvora od Otto Wagnera v Hietzingu, restaurování              Figurativní reliéfy a architektonické prvky

      - Restaurátorské práce na zámku Schönbrunn, práce na údržbě             Studna ve sklepě, kulatá umyvadlo, kaskády římských ruin

      - Palais Rotal, Singerstraße 17-19, 1010 Vídeň, postavy v podkroví, restaurování         a zachování 4 figury z vápenopískových cihel Zogelsdorf

      - Beckerkreuz, Traismauer, Sansteinská obnova

2014  Palais Bloch-Bauer, Elisabethstraße 18, 1010 Vídeň,                             Obnova kamenného portálu

      - Schoss Schönbrunn, restaurátorské a údržbářské práce Roman           Zřícenina, Colinova a oranžerová fontána

2015  Künstlerhaus Vídeň, Karlsplatz 5, 1010 Vídeň, restaurování průčelí

       Restaurování kamene, zábradlí zábradlí, figurky spandelů, velká písmena, sloupy            a vstupní schodiště včetně soklů postav

      - kostel Nussdorf, restaurátorské práce oltářní menza,                     Lavice Kommuninbank, umyvadlo ze svaté vody, celé mramorové, pro Fa. Eckera

      - hrad Schönbrunn. Gloriette- originální fragmenty soch,

       Římská ruina

      - Nestroy-Hof, fasáda Jugendstill, Nestroyplatz 1, restaurování                Kamenné prvky jako hlavní portál s balkony a soklem

2016  Hrad Pöggstall, restaurování omítnutých ploch a nástěnné malby

       Kostel v  Vídeň Sievering, kostelní věž

       Výroba kopií sgrafit, Vídeň-Grinzing

       Nestroyhof, 1030 Vídeň, obnova fasád mládeže

       Palác Schönbrunn, římské ruiny - udržovací práce

2017  Restaurování fasády, Kreindlgasse 17-19, 1190 Vídeň

      - Hrad Pöggstall, hrad, historická obnova  Vrstvy omítky

      - Sochařská práce, výroba nových figur z přírodního kamene pro Fa.            Bunia v životní velikosti postava svatá Barbora, svatý Josef a svatý Boromäus

      - hrad Schönbrunn,  udrzba  ze skupiny Hercules

      - Taubenkobel restaurování historické látky, Mannswörth, Dolní Rakousko

      - Kostel Sievering - restaurování kamenných dekorací na fasádách

2018   Palác Schönbrunn - udržovací práce, římské ruiny, okrasné umyvadla

       - Kamenná architektura Arsenalu, restaurování cimbuří a říms

        pro AFS

       - Pokladní podložky - Wiener Neustadt, restaurování omítek a kamene

2019  - Pokladní podložky - Wiener Neustadt, restaurování omítek a kamene

       - Vídeňská radnice - restaurování / konzervování dvou nadživotních velikostí                Postavy z přírodního kamene

       - Wurzbachgasse 2-8, 1150 Vídeň, restaurování nástěnné malby na              - Stropy v podloubí (altán) a na  Zdi v Sala Terrena

2020   Wurzbachgasse 2-8, obnova kolosálních říms

       - Restaurování / ukázkové sekery - hrad Marchegg

       - Hrad Marchegg, odhalující nástěnnou malbu z 19. století v               Zámecká kaple

       - štukový strop ze 17. století, soukromý dům, Traismauer

       - Malovaný dřevěný strop ze 17. století, soukromý dům, Traismauer

       - Nálezy restaurování, fasáda, Mollgasse 2-5, 1180 Vídeň

 

  

Biedermaier hřbitov St. Marx, konzervace kamene

Palác Viktora Ludviga, Schwarzenbergplatz, 1010 Vídeň

Landesmuseum Linz, restaurování reliéfu a nadrozměrných postav

Dům umělců, Vídeň

Wertheimský palác, Vídeň

IMG_2570.jpg

Vídeňská radnice, postavy z přírodního kamene

IMG_20190902_152952_BURST002_edited.jpg

Nástěnná malba ve Wurzbachgasse, 1150 Vídeň

Památník měsíce prosince 2014