OCHRANA DAT
 

Ateliér sochařství a restaurování je  se snaží nejen poskytnout vám komplexní internetovou nabídku, ale také zaručit vaše právo na důvěrnost osobních údajů. Vaše údaje proto zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení (GDPR, TKG 2003). V tomto prohlášení o ochraně údajů vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů na našich webových stránkách.
 

Které osobní údaje jsou ve výchozím nastavení shromažďovány?
Pokaždé, když se uživatel dostane na stránku naší nabídky a pokaždé, když je vyvolán soubor, jsou u nás a v některých případech i třetími stranami o tomto procesu ukládány přístupové údaje ve formě logovacích souborů. Tento datový záznam obsahuje:

  • Web, ze kterého jste se dostali na naše stránky

  • IP adresa

  • Přístup k datu / času

  • Čítač přístupu

  • Žádost od klienta

  • Stavový kód HTTP

  • Množství přenesených dat

  • Prohlížeč a operační systém
     

Tyto údaje nemůžeme přiřadit konkrétním osobám. Tato data nebudou sloučena s jinými zdroji dat. Přístup uživatelů na naše webové stránky je uložen v souborech protokolu serveru, včetně IP adresy. Při používání údajů není možné, abychom identifikovali konkrétní osobu.  

Vaše osobní údaje jsou chráněny příslušnými organizačními a technickými opatřeními. Tato opatření se týkají zejména ochrany před neoprávněným, nezákonným nebo náhodným přístupem, zpracováním, ztrátou, používáním a manipulací (např. Brány firewall, šifrování dat, omezení fyzického přístupu pro naše datová centra, kontroly autorizace pro přístup k datům atd.).

Doba trvání Datenspeicherun g
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu zákonné doby uchovávání. Po uplynutí lhůty jsou příslušné údaje běžně mazány za předpokladu, že již nejsou vyžadovány k plnění nebo zahájení smlouvy.

Přenos dat třetím stranám
Ke splnění dohodnutého účelu může být také nutné předat vaše údaje třetím stranám. Vaše údaje budou předávány pouze na základě pokynů k ochraně údajů, zejména za účelem splnění vaší objednávky nebo na základě vašeho předchozího souhlasu. Omezujeme množství osobních údajů, které předáváme, na to, co je přímo relevantní a nezbytné k dosažení odpovídajícího účelu.

Používání cookies
Naše webové stránky používají takzvané cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se pomocí prohlížeče ukládají do vašeho zařízení. Neškodí. Soubory cookie umožňují zejména určit frekvenci používání a počet uživatelů stránek, analyzovat chování při používání stránky, ale také učinit naši nabídku přívětivější pro zákazníky. Soubory cookie se ukládají i po skončení relace prohlížeče a lze je znovu vyvolat, když web znovu navštívíte. Pokud to nechcete, měli byste svůj internetový prohlížeč nastavit tak, aby odmítal přijímat cookies. Deaktivace cookies může omezit funkčnost našich webových stránek.

Soubory cookie můžete uložit  zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče; rádi bychom však upozornili, že v tomto případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů stažením doplňku prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem a instalací:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google mapy
K vizuálnímu zobrazení geografických informací používáme Mapy Google od společnosti Google Inc se sídlem v San Bruno / Kalifornie / USA. Při používání Map Google Google zpracovává také údaje o používání funkcí map návštěvníky webových stránek. Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese
  https://www.google.com/policies/privacy/ . Tam také můžete změnit svá nastavení, abyste mohli spravovat a chránit svá data. Další podmínky pro Mapy Google najdete na  https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. 


Youtube
Na naše webové stránky také příležitostně vkládáme videa z YouTube od společnosti Google Inc se sídlem v San Bruno / Kalifornie / USA. Zde je vytvořeno připojení k serverům YouTube. Budete také informováni, kterou konkrétní stránku našeho webu jste navštívili. Pokud jste také přihlášeni ke svému účtu YouTube, YouTube vám umožní přiřadit vaše chování při procházení přímo k vašemu osobnímu profilu. Této možnosti můžete zabránit odhlášením se ze svého účtu. Více informací najdete v prohlášení společnosti Google o ochraně údajů na
  https://www.google.com/policies/privacy/ . Tam také můžete změnit svá nastavení a spravovat a chránit svá data.


Žádost o kontakt
Pokud použijete náš kontaktní formulář, použijeme tyto informace k tomu, abychom vás kontaktovali ohledně vašeho zájmu. Tyto údaje jsou ukládány a používány výhradně pro zodpovězení vašeho požadavku nebo pro navázání kontaktu a související technické správy. Vaše údaje budou po zpracování vaší žádosti vymazány za předpokladu, že si to budete přát a jejich odstranění nebude v rozporu s žádnými zákonnými požadavky na uchovávání.

Pokud jste schválili použití osobních údajů pro zvláštní účely, které podléhají výhradě souhlasu, můžete toto schválení kdykoli odvolat. Data poté smažeme. Údaje, které jste zadali v rámci online žádosti o kontakt, nebudou předány třetím stranám. Jste oprávněni omezit souhlas s používáním vašich údajů. Poté v rámci omezení dojde pouze k vymazání.
 

Odkazy na jiné webové stránky
Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky. Současné informace o ochraně údajů se vztahují pouze na naše webové stránky. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah třetích stran, který je k dispozici pro použití prostřednictvím odkazů a je speciálně označen, a nepřijímáme jejich obsah jako vlastní. Poskytovatel uvedených webových stránek nese výhradní odpovědnost za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a také za škody vyplývající z použití nebo nepoužívání informací. Redaktoři odpovídají za odkazy třetích stran pouze tehdy, pokud o nich mají pozitivní znalosti, tj. Také o jakémkoli nezákonném nebo kriminálním obsahu, a pokud je technicky možné a rozumné zabránit jejich použití.

 

Zákonné oznámení
Máte právo požadovat od nás informace o všech zpracovávaných údajích, o opravě nebo vymazání těchto údajů nebo o omezení zpracování údajů. Můžete také vznést námitku proti zpracování údajů. Souhlas s použitím vašich údajů můžete také kdykoli dát e-mailem na atelier@restaurierungen-michalik.eu
  ustoupit. Pokud odvoláte svůj souhlas nebo vznesete námitku, váš zákaznický účet smažeme. Pokud svůj souhlas odvoláte, nebude to mít vliv na zákonnost zpracování údajů, které až do tohoto okamžiku proběhlo. Máte také právo obdržet vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu.

Pokud jste toho názoru, že vaše údaje jsou používány v rozporu s právními požadavky, můžete se se stížností obrátit na úřad pro ochranu údajů. Kontaktujte nás prosím předem - předpokládáme, že na vaše dotazy můžeme ve většině případů odpovědět přímo.
 

Aktualizace tohoto prohlášení
Vyhrazujeme si právo tato ustanovení kdykoli změnit v souladu s obchodními požadavky.

Kontaktní informace

Ateliér sochařství a restaurování, Jan Nepomuk Michalik

Am Ponygarten 5/3, 3131 Walpersdorf, Rakousko
+43660 5511000, atelier@restaurierungen-michalik.eu