Květen 2021 - říjen 2021

1030 Vídeň, Leonhardgasse 3-5, restaurování plastových končetin na pouličních fasádách

Postaven v roce 1884 Ferdinandem Hauserem pro Wilhelm Svetlin as  Psychiatrická léčebna  (dříve „ Svetlinsche Heilanstalt “); třípodlažní palácová budova s modernizovanými nárožními věžemi a plastickou strukturou v pozdně renesančních formách ; portál edicula.

1030_Leonhardgasse_3-5_-_Ehem._Svetlinsche_Nervenheilanstalt_IMG_9919.jpg
IMG_20210616_153849.jpg
IMG_20210615_111807.jpg
IMG_20210616_153842.jpg
IMG_20210623_132256.jpg
IMG_20210623_141251.jpg
IMG_20210527_163941.jpg
IMG_20210615_111708.jpg
IMG_20210616_153813.jpg
  • Odkrývání prací, portálové figury, cementové a emulzní nátěry