Vítejte

 

Ateliér sochařství a restaurování Michalik je vaším kontaktním místem pro všechny otázky týkající se restaurování a konzervace. Naši kvalifikovaní restaurátoři a sochaři mají ve svých oborech dlouholeté odborné znalosti. Jsme specialisté na restaurování kamene, kamenných soch, stavební keramiky, terakoty, dřeva, polychromie, na vystavování a konzervování nástěnných maleb i na technicko-umělecké rekonstrukce. Zabýváme se také novými výrobky z kamene, dřeva a nástěnnými malbami.

Pod jednotlivými navigačními body najdete informace o našich profesních úkolech v oblasti restaurování.

 

Naše restaurátorské studio bylo založeno v roce 1989 v Herzogenburgu v Dolním Rakousku.  

 

    

                            

Od té doby  32 let ve službách památkové péče v Rakousku *

Biedermeier hřbitov St. Marx ve Vídni - socha anděla po konzervování

Výňatky z dokumentace Biedermeier hřbitov Vídeň